Verslumas Lietuvoje yra vienas mažiausių tarp visų Europos Sąjungos šalių, tačiau iki ekonominės krizės, verslumo stoka Lietuvoje buvo vertinama tik kaip pačių verslininkų problema. Tik po ekonominės krizės pradedama suvokti, kad verslumo stoka yra socialinė problema. Lietuvoje dar nėra įsisąmonintas faktas, kad pernelyg didelis samdomų darbuotojų skaičius paverčia visuomenę socialiai rizikinga.

“Akivaizdu, kad būtina kuo greičiau skatinti žmonių, ypač jaunimo verslumą, palaikyti jų iniciatyvas ir padėti jiems imtis verslo. Šiandien nėra nieko svarbesnio, kaip skatinti žmonių iniciatyvą kurti verslą ir naujas darbo vietas.  Kaune pagaliau galime pristatyti kompleksinį jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimo veiklų modelį. Per trejus aktyvius veiklos metus sukaupėme reikšmingos patirties, todėl ir galėjome sukurti šį išties unikalų ir efektyvų sprendimą”, – sako jaunimo verslumo iniciatyvos “Verslo akademija” vadovas ir VšĮ “Verslo iniciatyva” direktorius Darius Karaša.

VšĮ „Verslininkų namai“ direktorius Donatas Žiogas aiškina, kad mentorystės modelis, kai jaunimas, bendraudamas su patyrusiais verslininkais, semiasi patirties, yra prigijęs daugelyje užsienio šalių. „Tokių projektų, kai verslą pradedantis asmuo bendrauja su savo mentoriumi, jau buvo ne vienas ir praktika rodo, kad jie sėkmingi. Kauno verslininkų namuose turime ne vieną menturių, kuris visuomeniniais pagrindais, be jokio atlygio padeda jaunimui suteikdamas verslo praktikoje įgytas žinias. Pradedančiajam verslininkui tai be galo naudinga, nes tokios praktikos gavimas iš asmens, kuris jau praėjo visą verslo pradžios kelią, padeda išvengti skaudžių klaidų ir papildomai motyvuoja“, – teigia D. Žiogas

Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos direktorius Giedrius Romeika primena, kad, pradedant verslą, labiausiai stinga ne pinigų, o kantrybės. „Šalia savo verslo daug bendrauju ir dirbu su jaunimu. Norėdamas motyvuoti ir parodyti ekonominių dalykų svarbą kartą savo studentų paklausiau, kokį darbą jie norėtų dirbti baigę studijas, jie atsakė, kad norėtų turėti savo verslą. Kada pradėjome kalbėti kokį verslą ir kada jie norėtų steigti, jie pasakė, kad niekada, nes mūsų šalyje neįmanoma turėti savo verslo. Iš šių dviejų prieštaraujančių teiginių ir gimė idėja bei didelis noras padėti jaunimui, galvojančiam ir norinčiam savo verslo. Jeigu yra jaunų žmonių, kurie nori savo verslo, tai privačia visuomenine iniciatyva stengsimės kompensuoti tą mūsų valdžios žmonių neveiklumą šioje srityje. Tikimės, nors truputį pagerinsim verslo aplinką, ko ir siekia Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija“, – pasakoja G. Romeika.

Apie jaunimo verslumo skatinimo projekto „Verslo akademija“ organizatorius

VšĮ „Verslo iniciatyva” yra nevyriausybinė organizacija, siekianti paskatinti ir ugdyti jaunimo verslumą. Organizacija skatina ir padeda jauniems asmenims kurti verslo įmones, įgyvendina verslumo skatinimo krypties projektus ir atlieka su šia sritimi susijusius tyrimus Kaune bei visoje Lietuvoje.

VšĮ “Verslininkų namai” veiklos tikslas – skatinti naujų įmonių kūrimąsi ir padėti veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą, užtikrinant SVV ūkio subjektams kokybiškas ir prieinamas konsultacines, mokymo, informacines paslaugas. Verslo informacijos centras padeda įsikurti naujai įsteigtiems verslo subjektams, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą jau veikiančioms įmonėms, skatindamas gyventojų verslumą, verslo plėtrą ir užimtumo didėjimą.

Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija užsiima smulkaus ir vidutinio verslo subjektų sėkmingam funkcionavimui reikalingų tiek vidinių (subjekto kompetencijų), tiek išorinių (verslo aplinkos) sąlygų formavimu, gynimu ir gerinimu, verslininkų tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimu.

Daugiau informacijos:

Darius Karaša, VšĮ „Verslo iniciatyva“ direktorius  tel. 8 620 20499, el. p darius@vini.lt

Donatas Žiogas, VšĮ „Verslininkų namai“ direktorius tel.  8 699 75 675, el. p. donatas@vini.lt

Giedrius Romeika, Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos direktorius, tel. 8 612 02344, el. p. giedrius@versloasociacija.lt