Jau nuo sausio mėnesio Kauno miesto ir Latvijos profesinėse mokyklose prasidėjo antrosios projekto veiklos – simuliaciniai mokymai, kurių metu ne tik pristatoma simuliacinių žaidimų metodika kaip mokymo priemonė, bet suteikiama galimybė mokiniams ir mokytojams patiems išbandyti EcoSim simuliacinių žaidimų šeimos žaidimus.
Kiekvienai profesinei mokyklai skiriami dviejų dienų – 12 valandų mokymai, kuriuose dalyvauja 5 mokytojai ir 20 mokyklos mokinių. Mokymu metu pristatomas inovatyvus udgymo metodas – simuliaciniai žaidimai, jų taikymo metodika bei nauda šių dienų moksleivių lavinimui. Sudarytos moksleivių bei mokytojų komandos varžosi tarpusavyje žaisdami verslo simuliacinius žaidimus. Mokytojai pamato, kaip simuliacinio udgymo metodika yra taikoma praktikoje, o moksleiviai pasimoko žaisdami, taip pat atskleidžia savo derybinius, komandinio darbo, verslumo įgūdžius ir ekonomines žinias.
Mokymų – užsiėmimų metu pristatoma EcoSim simuliacinių žaidimų šeima. Žaidžiami simuliaciniai žaidimai EcoSim Adam, EcoSim Maynard, EcoSim Elections ir EcoSim Daniel.

 

„EcoSim Adam“ – rinkos simuliacija
Žaidimo metu modeliuojama monopolinės konkurencijos rinka, kurioje kelios įmonės pardavinėja tą patį produktą ir konkuruoja tarpusavyje priimdamos svarbiausius įmonės vystymo, kainodaros ir rinkodaros sprendimus. Šio žaidimo tikslas – padėti žaidimo dalyviams suvokti konkurencijos mechanizmo, pasiūlos ir paklausos jėgų veikimo principus, bei supažindinti su strateginiais sprendimais kuriuos tenka priimti įmonės vadovui. EcoSim Adam žaidimo modelis yra orientuotas į mikroekonomikos lygmenį, nes veiksmas vyksta vienoje rinkoje ir dalyviai turi priimti įmonės lygio sprendimus: prekės kaina ir gamybos apimtys, investicijos, reklama. Simuliuojamų įmonių tikslas – uždirbti kuo didesnį pelną bei užimti rinkos dalį. Internere galite išbandyti bandomąją žaidimo versiją nemokamai: demo.adam.ecosim.lt

„EcoSim Maynard“ – nekilnojamo turto vystymo ir investicijų simuliacija
Šio žaidimo metu modeliuojama uždara kelių įmonių veikimo erdvė, kurioje jos turi skirtingus išteklius ir tikslus. Iš anksto suformuotų tikslų siekiama perkant ir parduodant žemės sklypus. Žaidimas skirtas supažindinti dalyvius su esminiais investavimo į nekilnojamąjį turtą procesais bei tikslų įgyvendinimą derybų keliu. Auditorinės simuliacijos metu dalyviai turi integruotai taikyti įvairiapusiškas
žinias susijusias su derybiniais įgūdžiais, konfliktų valdymu, lyderyste, planavimu. Veikdamos ribotoje investicinėje aplinkoje, kurioje keičiasi sąlygos, dalyvių grupės turi pasiekti tam tikrus individualius tikslus. Svarbiausia kiekvienos komandos užduotis – sukaupti reikiamą materialųjį turtą (tam tikrą žemę ar pinigus) savo investiciniams projektams įgyvendinti. Žaidime yra užfiksuoti įvairūs konfliktai, kurie iš esmės apsunkina sąlygas visoms komandoms įgyvendinti savo tikslus.

„EcoSim Elections“ – rinkimų pilietiškumo ugdymo simuliacija
Žaidimo metu simuliuojamas priešrinkiminis laikotarpis. Jo pradžioje komandos atstovauja kelioms skirtingoms, tačiau vienodą palankumą (populiarumą) visuomenėje turinčioms partijoms. Visų partijų finansiniai ištekliai – vienodi (valstybinės dotacijos partijoms yra nustatomos pagal ankstesnių metų politinių partijų finansavimo vidurkius). Kiekvieną kartą priimdamos sprendimus (vienas sprendimų laikotarpis atspindi vieną realaus gyvenimo savaitę), visos komandos turi įver-tinti tris visuomenei aktualius klausimus, nurodydamos savo poziciją, vertinant įvairias iniciatyvas. Komandos taip pat privalo valdyti savo turimus finansinius išteklius, kuriuos savo nuožiūra kiekvieno laikotarpio pabaigoje paskirsto įvairiems žiniasklaidos kanalams (spaudai, televizijai, internetui etc.) bandant pasiekti savo tikslinę rinkėjų auditoriją. Laimi po visų etapų palankiausią visuo¬menės nuomonę (reitingą) pelniusi komanda. Žaidimą galima nemokamai žaisti internete: elections.ecosim.lt

„EcoSim Daniel“ – rinkos simuliacija
Tai auditorinis simuliacinis žaidimas skirtas parodyti, kaip formuojasi rinka, pasiūlos, paklausos dėsniai bei nusistovi rinkos kaina.
Žaidimo struktūra yra pakankamai paprasta ir lanksti, todėl jį galima naudoti ir kaip priemonę bendrai pažinčiai su simuliaciniais žaidimais, ir kaip mokymo priemonę.
Žaidimui reikalingas priemones galite atsispausdinti: http://daniel.ecosim.lt/print